• Begeleiding voor een door u gewenste periode en omvang. Daarbij kunt u gebruik maken van de expertise van de HR gids om uw persoonlijke kwaliteiten en/of functionele kwaliteiten van uw HR management verder te ontwikkelen en te verstevigen. Vanuit uw specifieke vraagstelling wordt er samengewerkt aan gedragsverandering (m.b.v. zijn LIFO ® licentie, zie lifobenelux.eu), oplossingen en methoden die u krachtiger in het “HR zadel” zetten en passend zijn binnen de (leiderschaps)cultuur van uw onderneming.
  • Ondersteuning bij het formuleren van innovatieve oplossingen voor vraagstukken die te maken kunnen hebben met het besturen van het (ondernemings)pensioenfonds, medezeggenschap, beoordeling & beloning, werving & selectie, compensation & benefits, loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling. Oplossingen die passend en verankerd zijn in de cultuur van uw organisatie.
  • Tijdelijke realisatiekracht om de HR functie binnen uw onderneming waar te nemen, te herpositioneren of in te zetten bij een bedrijfssluiting.